中文|Монгол|русский|English

Танай зочилж буй хуудас:Нүүр хуудас > Гол мэдээ > Агуулга > Ши Жиньпин дарга “Их 20-ийн бүлгийн удирдагчдын шинэ төрлийн коронавирусийн эсрэг хариу арга хэмжээ авах тухай дээд хэмжээний уулзалт”-д оролцож, чухал илтгэл тавив

Гол мэдээ

Ши Жиньпин дарга “Их 20-ийн бүлгийн удирдагчдын шинэ төрлийн коронавирусийн эсрэг хариу арга хэмжээ авах тухай дээд хэмжээний уулзалт”-д оролцож, чухал илтгэл тавив

来源:Мэдээллий нхэлтэс ЖаоЛижэнь Нийтэлсэн: Шинь хуа сайтНийтэлсэн цаг:2020-03-27

Ши Жиньпин дарга “Их 20-ийн бүлгийн удирдагчдын шинэ төрлийн коронавирусийн эсрэг хариу арга хэмжээ авах тухай дээд хэмжээний уулзалт”-д оролцож, чухал илтгэл тавив

3 сарын 26-ны өдөрХятадулсындаргаШиЖиньпинБээжинхотодзохиогдсонИх 20-ийн бүлгийнудирдагчдыншинэтөрлийнкоронавирусийнэсрэгхариуаргахэмжээ авахтусгайуулзалтадоролцож“Коронавирусийнэсрэгхамтынхүчээнэгтгэн, бэрхшээлийгхамтдаадавантуулъясэдэвтилтгэлтавив.

(зургийг)ШиньхуаагентлагийнсурвалжлагчЛиШюэрэн

Ши Жиньпин дарга “Их 20-ийн бүлгийнудирдагчдын шинэ төрлийн коронавирусийн эсрэг хариу арга хэмжээ авахтухайдээд хэмжээний уулзалт”-д оролцож, чухал илтгэл тавив

Олон улсын түвшинд хамтдаа сэргийлэх, хяналтдааавах үр дүнтэй арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж, шинэ төрлийн коронавирусийн эсрэгдэлхийн нийтээр тууштай тэмцэж, макро эдийн засгийн бодлогын уялдааг уламбэхжүүлж дэлхийн эдийн засаг уналтад орохоос сэргийлэхийг уриаллаа

Шиньхуа агентлагийн 3 сарын 26-ны өдрийнцахилгаан мэдээгээр (сурвалжлагч Яан Ижюнь) Хятад улсын дарга Ши Жиньпин 26-ныөдрийн орой Бээжин хотоос Их 20-ийн бүлгийн шинэ төрлийн коронавирусийн эсрэгарга хэмжээ авах тухай тусгай уулзалтад оролцож “Коронавирусийнэсрэг хамтын хүчээ нэгтгэн, бэрхшээлийг хамтдаа давантуулъя“сэдэвт илтгэл тавьсныг мэдээлэв. Ши Жиньпин илтгэлдээ гэнэтийн байдлаардэгдсэн шинэ төрлийн коронавирусийн халдвартай Хятадын засгийн газар, ард түмэнэмээлгүй нүүр тулж, ард түмнийхээ амь нас, эрүүл мэндийн аюулгүй байдлыг ямагтнэгдүгээрт тавьж, тууштай итгэл найдвар, бэрхшээлийгхамтын хүчээр даван туулах, шинжлэх ухааны үндэстэй сэргийлэх, оновчтойбодлогыг хэрэгжүүлэх гол шаардлагуудын дагуу бүх ард нийтийг дайчлан, хамтдаасэргийлэн хамгаалж, ил тод нээлттэй байдлыг баримталж, цар тахлын эсрэг тэмцэхард түмний тэмцлийг өрнүүлж байна. Шаргуу хүчин чармайлт, ихээхэн зориулалт гаргасныхүчинд Хятадын цар тахлаас сэргийлэх, хяналтдаа авах байдал тасралтгүй сайжирч,үйлдвэрлэл хурдацтай сэргэж байна. Гэвч бид урьдын адил сэрэмжтэй байх ньзүйтэй юм. Шинэ төрлийн коронавирусийн халдвар дэлхий нийтийг хамраад байгааөнөөгийн нөхцөлд Олон улсын хамтын нийгэмлэг итгэл найдвараа алдалгүй, сэтгэлзүтгэлээ нэгтгэж хамтын хүчин чармайлтаар энэхүү хүн төрөлхтний өмнө тулгарсанаюулт халдварт өвчнийг хамтдаа гар нийлэн ялан дийлэх нь нэн тэргүүний асуудалболоод байна. Хятад улс нь хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогц нэгдлийнүзлийг тууштай баримталж, бусад улс орнуудад бүхий л боломжоо дайчлан тусламж,дэмжлэг үзүүлж, дэлхийн эдийн засгийг тогтворжуулахад өөрийн хувь нэмрээоруулахыг эрмэлзэж байна.

ХКН-ын төв хорооны улстөрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн, Төв хорооны нарийн бичгийн дарга нарын газрын нарийн бичгийн дарга ВанХунин тус хуралд байлцав.

Ши Жиньпин дарга “Их 20-ийн бүлгийн удирдагчдын шинэ төрлийн коронавирусийн эсрэг хариу арга хэмжээ авах тухай дээд хэмжээний уулзалт”-д оролцож, чухал илтгэл тавив

3сарын 26-ны өдөр Хятад улсын дарга Ши Жиньпин Бээжин хотод зохиогдсон Их 20-ийнбүлгийн удирдагчдын шинэ төрлийн коронавирусийн эсрэг хариу арга хэмжээ авахтусгай уулзалтад оролцож “Коронавирусийн эсрэг хамтын хүчээ нэгтгэн,бэрхшээлийг хамтдаа даван туулъя“сэдэвт илтгэл тавив.

(зургийг)Шиньхуа агентлагийн сурвалжлагч Пан Шиньлэй

Ши Жиньпин удирдагч энэ тэргүүндхамгийн хүнд бэрх үед Олон улсын хамтын нийгэмлэгийн гишүүн улс орнууд Хятадулсад чин сэтгэлийн тусламж, дэмжлэг үзүүлж байсныг ямагт санаж, энэхүүнайрамдалт харилцаагаа эрхэмлэж байх болно гэдгээ илэрхийлэв.

 Ши Жиньпин удирдагч аюулт коронавирусийн халдварнь дэлхий нийтийн дайсанюм. Шинэ төрлийн коронавирусийн тархалт дэлхий нийтийг хамарч ардтүмний амь нас, эрүүл мэндэд ихээхэн аюул нүүрлэж, дэлхийн ард түмнийамь нас,эрүүл мэнд чухал сорилттой тулгараад буйг онцлов. Ши Жиньпин удирдагч хурлынсэдвийн хүрээнд 4 санаачилга дэвшүүлсэн байна.

Нэгдүгээрт, Шинэ төрлийнкоронавирусийн эсрэг дэлхийн нийтээр хамтран тууштай тэмцэх. Их 20-ийн бүлгийн эрүүл мэндийн сайд нарынуулзалтыг ойрын хугацаанд хуралдуулж, мэдээллийн солилцоо, коронавирусийн эсрэгэм бэлдмэл, вакцины судалгаа,цар тахлаас сэргийлэх хамтын ажиллагааг эрчимжүүлснээрхалдвар хил дамнан тархахаас үр дүнтэйсэргийлж, эрүүл мэндийнтогтолцоо нь төдийлөн сайн хөгжөөгүй хөгжиж буй орнуудад цар тахлаас сэргийлэхчадвараа нэмэгдүүлэхэд хамтран тусална. Их 20-ийн бүлэг цар тахалтай тэмцэхэддэмжлэг үзүүлэх, ДЭМБ-ын дэмжлэгээр мэдээллийн солилцоо, бодлого болонүйлдлийн уялдааг эрчимжүүлэн ажиллахсанаачилга дэвшүүлж байна. Хятадын тал хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцнэгдлийн үзэл баримтлалыг тууштай баримталж, дэлхийн улс орнуудтайкоронавирусээс сэргийлэх үр дүнтэй арга, туршлагаа хуваалцаж, коронавирусийнэсрэг вакцин, эм бэлдмэлийнсудалгааг хамтран хийж, халдвар эрчтэй тархаж буй улс орнуудад бүхий лболомжоороо тусламж үзүүлэх болно.

Хоёрдугаарт, Халдвараас сэргийлэх,хяналтдааавах ажлыголон улсын түвшинд үр дүнтэй хэрэгжүүлэх. Хятад улс шинэ төрлийн коронавирусээссэргийлэх мэдээллийн төв сайт байгуулсан ба энэхүү сайт нь бүх улс оронд нээлттэйюм. Улс орон бүр коронавирусийн эсрэг эм бэлдмэл, вакцин, оношлуурыг судланнээх ажлыгтүргэсгэхэд хүчээ нэгтгэн хамтран ажиллаж, бүс нутгийн хэмжээний эмнэлгийняаралтай тусламжийн холбоо харилцааны механизмыгбий болгох нь зүйтэй юм.

Гуравдугаарт, Олон улсын байгууллагуудын үүрэг оролцоогидэвхтэй дэмжин ажиллана. ДЭМБ-ынудирдан чиглүүлэх үүрэг оролцоо, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй халдвараассэргийлэх, хяналтандаа авах зөвлөмж боловсруулах зэрэг ажлыг Хятадын тал дэмжинажиллана. Их 20-ийн бүлэг ДЭМБ-ын үйл ажиллагаанд түшиглэн коронавирусээссэргийлэх мэдээллийн солилцоог эрчимжүүлж, иж бүрэн системчилсэн үр дүнтэйсэргийлэх зааварчилгааг нэвтрүүлэн ажиллах нь зүйтэй юм. Их 20-ийн бүлэгхэлэлцэн зөвшилцөх, зохицуулах үүргээ гүйцэтгэж, тохиромжтой цаг үед дэлхийнийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын талаар дээд хэмжээний уулзалтыг зохионбайгуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна.

Дөрөвдүгээрт, Олон улсын макро эдийн засгийн бодлогын уялдааг сайжруулах.Улс орон бүр гар нэгдэн макро эдийн засгийн бодлогын нөлөөлөх хүчийгнэмэгдүүлж, дэлхийн эдийн засаг уналтад орохоос сэргийлнэ.Санхүү болон мөнгөнийүр дүнтэй, оновчтой бодлогыг хэрэгжүүлж, дэлхий нийтийн банк санхүүгийн захзээл, үйлдвэрлэлийн гинжин хэлхээний тогтвортой байдлыг хамгаална. Хятад улсцаашид олон улсын зах зээлд эмийн түүхий эд, өргөн хэрэглээний бараабүтээгдэхүүн, халдвараас сэргийлэх бараа материалын нийлүүлэлтээ нэмэгдүүлнэ.Эмзэг бүлгийн эрх ашгийг хамгаалж, ард түмний амьжиргааны үндсэн баталгаагхангаж ажиллана. Түүнчлэн санхүүгийн идэвхтэй бодлого, мөнгөний эрүүл,тогтвортой бодлого хэрэгжүүлж, өөрчлөлт нээлттэй бодлогыг тууштай өргөтгөж, захзээлийн боломжийг тэлж, бизнесийн орчныг тасралтгүй сайжруулж, экспортыгидэвхтэй өсгөж, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг эрчимжүүлж, дэлхийн эдийн засгийг тогтворжуулахадхувь нэмрээ оруулна.

Ши Жиньпин дарга “Их 20-ийн бүлгийн удирдагчдын шинэ төрлийн коронавирусийн эсрэг хариу арга хэмжээ авах тухай дээд хэмжээний уулзалт”-д оролцож, чухал илтгэл тавив

3сарын 26-ны өдөр Хятад улсын дарга Ши Жиньпин Бээжин хотод зохиогдсон Их 20-ийнбүлгийн удирдагчдын шинэ төрлийн коронавирусийн эсрэг хариу арга хэмжээ авахтусгай уулзалтад оролцож “Коронавирусийн эсрэг хамтын хүчээ нэгтгэн,бэрхшээлийг хамтдаа даван туулъя“сэдэвт илтгэл тавив.

(зургийг)Шиньхуа агентлагийн сурвалжлагч Пан Шиньлэй

Ши Жиньпин дарга “Их 20”-ийн бүлгийн гишүүн орнууд татварын тарифыгбууруулах, хориг хязгаарлалтыг цуцлах, бараа материалыг саадгүй нэвтүүлэх талдээр хамтарсан арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэн, үр дүнтэй дохиог нийтэд түгээждэлхийн эдийн засгийн сэргэлтийн эрчийг нэмэгдүүлж,их 20-ийнбүлгийн үйлажиллагааны тусгайлсан төлөвлөгөө боловсруулж, коронавирусийн эсрэгавчхэрэгжүүлэх макро бодлогын зохицуулалтын талаарх хэлцэл, төлөвлөгөөг нэн даруйхийхийг уриалсан байна.

     ШиЖиньпин удирдагч илтгэлийнхээ төгсгөлдэнэхүү онцгой үед бид сорилттой шууд нүүртулан ажиллаж, холбогдох арга хэмжээг түргэн шуурхай авч хэрэгжүүлэхийн чухлыгонцлоод, бид бэрхшээлийн эсрэг хамтдаасөрөн зогсож, сэрэмж хамгаалалтаа нэмэгдүүлж, харилцан бие биенээ тусалждэмжсэнээр цар тахлыгбүрэн ялан дийлж, хүн төрөлхтний хөгжлийн илүү гэрэлт ирээдүйг угтахболнохэмээн онцолжээ.

Энэ жил Их 20-ийн уулзалтыг СаудынАрабын хаан Салман удирдан явуулж,“Их 20”-ийн бүлгийн гишүүн улс болон зочинулсуудын тэргүүнүүд, ДЭМБ, НҮБ, ОУВС, Дэлхийн Банк зэрэг олон улсынбайгууллагуудын албаны хүмүүс тус хуралд оролцлоо.

   Талуудшинэ төрлийн коронавирус нь дэлхий нийтэд цар тахлын хэмжээнд хүрч, хурдацтайтархсанаар дэлхийн нийтийн эрүүл мэндэд ноцтой аюул учруулаад зогсохгүй дэлхийнэдийн засаг, банк санхүү, улс төрд ихээхэн сөрөг үр дагавар үзүүлж буйг онцлонтэмдэглэсэн байна. Дэлхий нийтэд тулгараад буй энэхүү хямралтай аль ч улс дангаартэмцэж чадахгүй юм. Тиймээс Олон улсын хамтын нийгэмлэг аль ч үеэс илүүтэйхүчээ нэгтгэн хамтран ажиллаж, зохицуулалтын үр дүнтэй арга хэмжээг түргэнхугацаанд авч хэрэгжүүлж, халдварын дэгдэлтийг үр дүнтэй таслан зогсоож,коронавирусийн эсрэг эм бэлдмэл, вакцины судалгаа нээлтийн хамтын ажиллагаагэрчимжүүлж, өвчтөнүүдийг эмчлэн эдгэрүүлэх чадамжаа улам сайжруулж, ард олныамь нас, эрүүл мэндийг үр дүнтэй хамгаалах нь зүйтэй юм. Санхүү болон мөнгөнийоновчтой бодлогыг авч хэрэгжүүлж, дэлхийн нийтийн нийлүүлэлтийн гинжинхэлхээний аюулгүй байдал, тогтвортой байдлын баталгааг хангаж, дэлхийнсанхүүгийн тогтвортой байдлыг хамгаалж, дэлхийн эдийн засгийн сэргэлтийгэрчимжүүлж, цар тахлын эдийн засаг, нийгэмд үзүүлэх хор хөнөөлийг бууруулахынтулд бүх хүчээ дайчлан ажиллах шаардлага үүсээд байна. Талууд ДЭМБ-ын удирданчиглүүлэх үүрэг оролцоог дэмжиж, хөгжиж буй орнууд, нийгмийн эмзэг бүлэгткоронавирусийн эсрэг тэмцэхэд тусламж, дэмжлэг үзүүлэхээ амлалаа.

Тусуулзалтаар “Их 20-ийн бүлгийнудирдагчдын шинэ төрлийн коронавирусийн эсрэг хариу арга хэмжээ авах тухай дээдхэмжээний уулзалтын мэдэгдэл” гаргасан байна.

Дин Шюэшян, Лю Хө, Ян Жечи, Ван И, ШяоЖе, Хө Лифэн нар тус хуралд оролцов.

Их 20-ийн бүлгийн удирдагчдын шинэ төрлийн коронавирусийн эсрэг хариу арга хэмжээ авах тухайтусгай уулзалтыг Саудын Араб улс зохион байгуулж, видео хэлбэрээр явуулсан батус хурал нь коронавиурсийн эсрэг дэлхийн нийтийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх, дэлхийнэдийн засгийг тогтворжуулах гол зорилготой юм.

ШиЖиньпин удирдагчийн Их 20-ийн бүлгийн дээд хэмжээний уулзалтад тавьсан илтгэл(бүрэн эхээр)

Ши Жиньпин дарга “Их 20-ийн бүлгийн удирдагчдын шинэ төрлийн коронавирусийн эсрэг хариу арга хэмжээ авах тухай дээд хэмжээний уулзалт”-д оролцож, чухал илтгэл тавив

内蒙古贸促会二维码

бидний тухайбусад газартай холбогдохОУХДХ-ны гишүүдийн нэрсийн жагсаалтхолбоо бариххуулийн тодорхойлолтОУБЭХ-ны гишүүн байгууллагын нэрсийн жагсаалт