中文|Монгол|русский|English

Танай зочилж буй хуудас:Нүүр хуудас > Гол мэдээ > Агуулга > ӨМӨЗО-ны Худалдааг дэмжих хороо “шинэ төрлийн коронавирус” -ийн хоригийн үед давагдашгүй хүчин зүлийн гэрчилгээ олгож байна

Гол мэдээ

ӨМӨЗО-ны Худалдааг дэмжих хороо “шинэ төрлийн коронавирус” -ийн хоригийн үед давагдашгүй хүчин зүлийн гэрчилгээ олгож байна

来源:Хуулийн хэлтэс Жан ХуйНийтэлсэн цаг:2020-02-08

Шинэ төрлийн коронавирусийн халдварын улмаасӨМӨЗО-ны экспортын зарим компани гэрээнд заасан хугацаандаа гэрээгээхэрэгжүүлэх боломжгүй нөхцөл үүсээд байна. Цар тахлын нөхцөлөөс шалтгаалж ажахуйн нэгж, байгууллагууд гэрээний үүргээ биелүүлээгүй хариуцлагаас үүдэххохирлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлж, тэдгээрийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалахүүднээс ӨМӨЗО-ны Худалдааг дэмжих хороо 2 сарын 7-ны өдрөөс эхлэн шинэ төрлийнкоронавирусийн нөхцөлөөс үүдсэн давагдашгүй хүчин зүйлийг нотлох гэрчилгээг үнэтөлбөргүй олгож байгаа ба үүнд хамрагдсан гэрээний үнийн дүн 99000 ам. доллартхүрээд байна.


ӨМӨЗО-ны Худалдааг дэмжих хороо “шинэ төрлийн коронавирус” -ийн  хоригийн үед давагдашгүй хүчин зүлийн гэрчилгээ олгож байна

ӨМӨЗО-ны Худалдааг дэмжих хороо “шинэ төрлийн коронавирус” -ийн  хоригийн үед давагдашгүй хүчин зүлийн гэрчилгээ олгож байна

Коронавирус дэгдсэн үеэсэхлэн ӨМӨЗО-ны Худалдааг дэмжих хороо өөрийн харьяа бүс нутаг дахь аж ахуйннэгжүүдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах асуудлын чухалчлан үзэж, зохихсэргийлэх арга хэмжээг аван ажиллаж байгаа билээ. 2 сарын 7-ны өдөр ӨМӨЗО-ныХудалдааг дэмжих хорооноос “шинэ төрлийн коронавирусийн хоригийн хугацаанд худалдааныбаримт бичиг, гэрчилгээ олгох мэдэгдэл” гаргаж, “ногоон гарц” үйлчилгээгхэрэгжүүлснээр, холбогдох гэрчилгээг “ногоон гарц”-аар дамжуулан 20 минутын дотормэдүүлж, илгээх боломжтой болоод байна.

   Давагдашгүй хүчин зүйлийн гэрчилгээнь худалдааны салбарт үүсээд буй бодит нөхцөл байдлыг тодорхойлсон баримт бичигбөгөөд Хятадын Худалдааг дэмжих хороо болон хорооны зүгээс эрх олгогдсон салбархороод хүсэлт гаргагчийн өргөдлийн дагуу давагдашгүй хүчин зүйлтэй холбоотойасуудлыг тодорхойлж, нотолгоо гаргаснаар аж ахуйн нэгжүүд гэрээний үүргээ биелүүлэхболомжгүй болсон, хугацаа саатсанаас үүдсэн хариуцлагаас хэсэгчлэн болон бүрэнчөлөөлөгдөх боломжтой юм. Энэхүү гэрчилгээ нь дэлхийн 200 гаруй улс, орон нутгийнзахиргаа, гааль, худалдааны танхим болон аж ахуйн нэгжийн хүрээнд нэгэнт хүлээнзөвшөөрөгдсөн, гадаадын улс орнуудад бүрэн хүчин төгөлдөр хэрэгжих чадвартайгэрчилгээ юм.

Одоогийн байдлаар манай хороо вечат групп, QQ зэрэг хэлбэрээр цаг тухайбүрд нь цахимаар түргэн шуурхай, чанарын өндөр түвшинд гэрчилгээг гарган өгч, холбогдохаж ахуйн нэгжүүдэд гэрээгээ бүх талаар дүгнэн үнэлэх, цаг тухайд нь мэдэгдэхүүргээ биелүүлэх, зөвшилцөн өөрчлөлт оруулах, гэрээгээ дуусгавар болгох, нөхөнтөлбөрийн эрсдэлээ бууруулах зэрэг асуудалд зөвлөмж өгөн ажиллаж байна.
内蒙古贸促会二维码

бидний тухайбусад газартай холбогдохОУХДХ-ны гишүүдийн нэрсийн жагсаалтхолбоо бариххуулийн тодорхойлолтОУБЭХ-ны гишүүн байгууллагын нэрсийн жагсаалт