中文|Монгол|русский|English

Танай зочилж буй хуудас:Нүүр хуудас > Гол мэдээ > Агуулга > ӨВӨР МОНГОЛЫН ОУХДХ, ӨВӨР МОНГОЛЫН ОЛОН УЛСЫН БИЗНЕС ХОЛБОО ХӨХ ХОТОД АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, САНХҮҮГИЙН ПРАКТИК, ОЮУНЫ ӨМЧ БА ДҮРЭМ ДАГУУ ХӨГЖИХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Гол мэдээ

ӨВӨР МОНГОЛЫН ОУХДХ, ӨВӨР МОНГОЛЫН ОЛОН УЛСЫН БИЗНЕС ХОЛБОО ХӨХ ХОТОД АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, САНХҮҮГИЙН ПРАКТИК, ОЮУНЫ ӨМЧ БА ДҮРЭМ ДАГУУ ХӨГЖИХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

来源:Хуулийн хэлтэс Дун ЖиалинНийтэлсэн цаг:2019-07-29

7 сарын 26 өдөр ӨМӨЗО-ны ОУХДХ, ӨМӨЗО-ныОлон Улсын Худалдааны Танхимаас зохион байгуулсан аж ахуй нэгжийн хөрөнгөоруулалт, санхүүгийн практик, оюуны өмч, аж ахуй нэгжийн дүрэм дагуу хөгжихсургалтыг Хөх хотод амжилттай зохион байгуулав. Аймаг, хот бүрийн ОУХДХ,холбогдох хошуу, сум, дүүргийн ОУХДХ, Өвөр Монголын Олон Улсын Бизнес Холбооныдэд даргын нэгж, удирдах зөвлөлийн байнгын нэгж, холбооны гишүүн аж ахуй нэгжболон гадаад эдийн засаг, худалдааны аж ахуй нэгжийн дарга болон төлөөлөгчойролцоогоор 180 хүн сургаалтанд хамрагдав.

ӨВӨР МОНГОЛЫН ОУХДХ, ӨВӨР МОНГОЛЫН ОЛОН УЛСЫН БИЗНЕС ХОЛБОО ХӨХ ХОТОД АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, САНХҮҮГИЙН ПРАКТИК, ОЮУНЫ ӨМЧ БА ДҮРЭМ ДАГУУ ХӨГЖИХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Өөртөө засах орны ОУХДХ-ны дэд дарга ВэйХун сургалтыг нээж үг хэлэв, тэрээр хэлэхдээ: Өөртөө Засах Орны Намын Хороо,Захиргаанытодорхой удирдлага доор Өөртөө Засах Орны ОУХДХ Намын 19-р хурлын үзэлбаримтлалыг нарийвчлан судалж, хэрэгжүүлж байгаа, Ши Жиньпин даргын шинэ эринийХятадын онцлог нийгмийн үзэл санааг удиртгал болгож, “Уг санаагаа үлмартан,үүрэг хариуцлагаа бат цээжлэх” үндсэн сэдэвт сургалтыг гүнзгийхэрэгжүүлж байна. Одоогийн хэрэгжүүлж буй сэдэвт сургалтын энэхүү “аж ахуй нэгж,бизнес эрхлэлтийг дэмжих” зорилтыг нэгтгэн, Өөртөө Засах Орны нээлттэй эдийнзасгийн хөгжил болон эдийн засаг худалдааны ерөнхий байдлыг нягтаршуулж аж ахуйнэгжийг дэмжих ажлыг хийх, худалдааны хөрөнгө оруулалтыг дэмжих ажил болонарилжааны хууль эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлэх ажилд хүчин чармайлт гаргажхөгжүүлнэ. “Нэг бүс, нэг зам” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр манай аж ахуйнэгжүүдэд хөгжих боломжийг давхар олгож байна. Олон улсын бизнес нь маш олонэрсдэл, сорилттой нүүр тулгарч байна. Багагүй аж ахуй нэгжүүд шаардлагагүйалдагдалд орж байна. Аж ахуй нэгжийн бие даан олон улсын худалдаа хийх чадварыгдээшлүүлэхийн тулд хуулийн эрсдэлээс хамгаалах мэдлэг болон эрсдэлд хариуүзүүлэх чадвар, аж ахуй нэгжийн нэн тэргүүний шаардлагыг хангахын тулд энэхүүсургалтаар олж авсан мэдлэгээ та бүхэн гадаад худалдааны хөрөнгө оруулалтын үйлажиллагаанд ашиглахыг хүсэж байна гэв.  

ӨВӨР МОНГОЛЫН ОУХДХ, ӨВӨР МОНГОЛЫН ОЛОН УЛСЫН БИЗНЕС ХОЛБОО ХӨХ ХОТОД АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, САНХҮҮГИЙН ПРАКТИК, ОЮУНЫ ӨМЧ БА ДҮРЭМ ДАГУУ ХӨГЖИХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

БНХАУ-ын Олон Улсын Санхүү ХХК-ийн хөрөнгөоруулалтын менежментийн хорооны дэд дарга Чэн Ши Ёоу, БНХАУ-ын ОУХДХ-ны патент,худалдааны тэмдгийн газрын барааны тэмдгийн 2-р хэлтсийн дэд дарга Ли Бо,БНХАУ-ын ОУХДХ Үндэсний аж ахуйн нэгжийн тохирлын хорооны шинжээчдийн хорооныгишүүн Ван Жүнмин нарын 3 мэргэжилтэн аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулалт,санхүүжилтийн практикийн талаар, БНХАУ-ын оюуны өмчийг хамгаалах тойм болонБНХАУ-ын аж ахуй нэгжүүд хилийн чанд дахь оюуны өмчийн стратек гэсэн 3 төрлөөрялгав. Аж ахуй нэгжийн олон улсын бизнесийн хууль ёсны эрсдэл болон аж ахуйнэгжийн тохирлын системийг бий болгох гэсэн 3 сургалтын сэдвийг үндэс болгонхичээл заав. Сургалтад оролцсон хүмүүс эхлэлийн хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтынстратеги, хөрөнгө оруулалтын аргачлал болон үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтзэрэг эхлэлийн хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын талаарх мэдлэг, оюуны өмчийн суурьүзэл баримтлалын онцлог, бүрэлдэхүүн хэсэг, аж ахуй нэгжийн хилийн чандадхудалдааны тэмдэг бүртгүүлэх үйл явц, хилийн чандад дахь оюуны өмчийн эрсдэлболон урьдчилан сэргийлж аж ахуй нэгжийн хүчинтэй тохирлын систем бий болгохарга зам болон үйл явц зэрэг агуулгын талаар гүнзгий ойлголттой болов.

ӨВӨР МОНГОЛЫН ОУХДХ, ӨВӨР МОНГОЛЫН ОЛОН УЛСЫН БИЗНЕС ХОЛБОО ХӨХ ХОТОД АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, САНХҮҮГИЙН ПРАКТИК, ОЮУНЫ ӨМЧ БА ДҮРЭМ ДАГУУ ХӨГЖИХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Энэ удаагийн сургалтад манай орны аж ахуйнэгжүүд өргөн цар хүрээтэй оролцож, сайн үнэлгээ өгөв. Манай бүсийн аж ахуйнэгжийн олон улсын худалдаа болон хилийн чандад дахь хөрөнгө оруулалтын үйлажиллагааны санхүүгийн чадавх болон олон улсын бизнесийн үйл ажиллагаанычадварын түвшинг дээшлүүлж, аж ахуй нэгжийн тохирлын системийг бий болгохнөхцөлийг сайжруулж, хуулийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэгийг сайжруулж,манай бүсийн “экологийн тэргүүлэгч, эко хөгжил” гэсэн уриатай эдийн засгийнөндөр чанартай хөгжилд маш том нөлөө үзүүллээ.

内蒙古贸促会二维码

бидний тухайбусад газартай холбогдохОУХДХ-ны гишүүдийн нэрсийн жагсаалтхолбоо бариххуулийн тодорхойлолтОУБЭХ-ны гишүүн байгууллагын нэрсийн жагсаалт