中文|Монгол|русский|English

Танай зочилж буй хуудас:Нүүр хуудас > Гол мэдээ > Агуулга > ӨӨРТӨӨ ЗАСАХ ОРНЫ ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ГАЗРЫН НАМЫН ҮҮР “УГ САНААГАА ҮЛ МАРТАН,ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГАА БАТ ЦЭЭЖЛЭХ” ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АМЬДРАЛЫН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Гол мэдээ

ӨӨРТӨӨ ЗАСАХ ОРНЫ ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ГАЗРЫН НАМЫН ҮҮР “УГ САНААГАА ҮЛ МАРТАН,ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГАА БАТ ЦЭЭЖЛЭХ” ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АМЬДРАЛЫН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

来源:Нарийн бичгийн газар Жан ХанНийтэлсэн цаг:2019-07-11

«Өөртөө Засах Орны ОУХДХ-ны “Угсанаагаа үл мартан,үүрэг хариуцлагаа бат цээжлэх” үндсэн сэдэвт сургалтын зохионбайгуулах хөтөлбөр»-ийн дагуу 7 сарын 8 өдөр Өөртөө Засах Орны ОУХДХ-ны нарийнбичгийн газрын намын үүр “уг санаагаа үл мартан,үүрэг хариуцлагаа батцээжлэх”  зохион байгуулалтын амьдралынхурал зохион байгуулав.

ӨӨРТӨӨ ЗАСАХ ОРНЫ ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ГАЗРЫН НАМЫН ҮҮР “УГ САНААГАА ҮЛ МАРТАН,ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГАА БАТ ЦЭЭЖЛЭХ”  ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АМЬДРАЛЫН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааныталаар санал, дүгнэлтийг авч, Намын гишүүдийн нөхцөл байдлын талаар хэлж буйчин сэтгэлийн үг сонсож, өмнөх удаагийн зохион байгуулалтын амьдралын хуралд ярьсанасуудлыг засаж залруулсан нөхцөл байдлыг хэлэлцэв. Намын бүх гишүүд Ши Жиньпиндаргын шинэ орчин цагийн Хятадын онцлогт нийгмийн үзэл баримтлал болон НамынТөв Хорооны шийдвэр гаргах байгууллагын өмнө, Намын дүрмийн өмнө, сэтгэл зүрх,эрхэм зорилгын өмнө, ард олны шинэ эрин үеийн өмнө, өөрт оногдсон эрхэм үүргийнөмнө өөртөө шүүмжлэлтэй хандаж, өөрийн биед тохирсон залруулах арга хэмжээгавч, итгэлтэй, шийдэмгийгээр залруулах арга хэмжээг илэрхий хэрэгжүүлнэ.


ӨӨРТӨӨ ЗАСАХ ОРНЫ ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ГАЗРЫН НАМЫН ҮҮР “УГ САНААГАА ҮЛ МАРТАН,ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГАА БАТ ЦЭЭЖЛЭХ”  ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АМЬДРАЛЫН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Хорооны дарга Жин Шэнруй нөхөр энгийн намынгишүүний хувиар зохион байгуулалтын амьдралын хуралд оролцож, улс төрийн ухамсартайгаархууль дүрэм, олон нийт, зам мөрийг хүндэтгэн биелүүлэх гэсэн дөрвөн зарчмыгөөртөө тавьж, гүн гүнзгий дүн дүн шинжилгээ хийж, асуудлыг үнэн бодитоор гаргантавьж намын бүх гишүүдийн өмнө өөрийн биеэр үлгэр жишээ үзүүлэв.

ӨӨРТӨӨ ЗАСАХ ОРНЫ ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ГАЗРЫН НАМЫН ҮҮР “УГ САНААГАА ҮЛ МАРТАН,ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГАА БАТ ЦЭЭЖЛЭХ”  ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АМЬДРАЛЫН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Байгууллагын Намын хороонынарийн бичгийн дарга Ван Чэн зохион байгуулалтын амьдралын хуралд оролцож,хурлын бэлтгэлийг хийж, Намын гишүүд болон салбарын гишүүдийн хэлсэн үг бүрбүрэн үндэслэлтэй бөгөөд эдгээр асуудлыг цаашид нягталж үзэх шаардлагатайг онцлон,асуудлыг ялгаж салган, засаж залруулж чадах хэсгийг яаралтай засаж залруулах,хугацаа шаардлагатай залруулгыг хугацаа заан засаж залруулах, үүссэн асуудалданхаарлаа сулруулж, хойшлуулж болохгүй гэв.

      Хурлын дараа салбархэлтэс намын гишүүний ардчилсан үнэлгээ хийв.内蒙古贸促会二维码

бидний тухайбусад газартай холбогдохОУХДХ-ны гишүүдийн нэрсийн жагсаалтхолбоо бариххуулийн тодорхойлолтОУБЭХ-ны гишүүн байгууллагын нэрсийн жагсаалт