中文|Монгол|русский|English

Танай зочилж буй хуудас:Нүүр хуудас > Гол мэдээ > Агуулга > ӨӨРТӨӨ ЗАСАХ ОРНЫ ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ХОРОО “УГ САНААГАА ҮЛ МАРТАН,ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГАА БАТ ЦЭЭЖЛЭХ” ҮНДСЭН СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН ЛЕКЦИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Гол мэдээ

ӨӨРТӨӨ ЗАСАХ ОРНЫ ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ХОРОО “УГ САНААГАА ҮЛ МАРТАН,ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГАА БАТ ЦЭЭЖЛЭХ” ҮНДСЭН СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН ЛЕКЦИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

来源:Намын Хороо Ү ЗөиньНийтэлсэн цаг:2019-06-21

6 сарын 20 өдрийн үдээс өмнө «Өөртөө ЗасахОрны ОУХДХ “Уг санаагаа үл мартан,үүрэг хариуцлагаа бат цээжлэх ” үндсэн сэдэвтсургалтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө»-ний дагуу гүн гүнзгий ойлголтыг нэг шатахиулахын тулд, Өөртөө Засах Орны ОУХДХ бүх албаны албан тушаалтны их хурлыгзохион байгуулж, Өөртөө Засах Орны Намын сургууль, Намын түүх, Намынбайгууллагын сургалт, судалгааны тэнхимийн дэд проффесор, Өвөр Монголын ХятадынКоммунист намын түүхийн нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал, Өөртөө Засах Орны НамынХорооны “хоёрыг суралцаж, нэгийг хийх” сургалтын лекцийн багийн гишүүн Жао ШүЛү багшийг урин “Уг санаагаа үл мартан,үүрэг хариуцлагаа бат цээжлэх ” үндсэн сэдэвтсургалтын лекцийг зохион байгуулав. Өөртөө Засах Орны ОУХДХ-ны нарийн бичгийндарга, хорооны дарга Жин Шэнруй хурлыг хөтлөн явуулж, Намын байгууллагынгишүүн,  дэд дарга Вэй Хун, Дэд байцаагчЛи Жимин нар болон ОУХДХ-ны Намын гишүүн албан хаагчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээхуралд оролцов.

ӨӨРТӨӨ ЗАСАХ ОРНЫ ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ХОРОО “УГ САНААГАА ҮЛ МАРТАН,ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГАА БАТ ЦЭЭЖЛЭХ” ҮНДСЭН СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН ЛЕКЦИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Уг хурлаар Жао Шү Лү проффесорнийт боловсон хүчний ажилчдад «Намын түүхээс БНХАУ-ын коммунист намын гишүүдийнсэтгэл зүрх, эрхэм зорилгыг ухаарч, мэдрэхүй» гэсэн лекц тавив. Орчин үеийнБНХАУ-ын иргэдийн тэмцэл болон эрэлхийлэл, өнгөрсөн үеийн коммунист намынгишүүдийн эрэл хайгуул болон дадлага туршлага, шинэ цаг үеийн Намын гишүүнийидэвхийлэн хэрэгжүүлж буй сэтгэлийн эрхэм зорилго гэсэн гурван талаас БНХАУ-ынкоммунист намын гишүүд өнгөрсөн үеэс өнөөгийн үе хүртэл үндэсний тусгаартогтнолыг эрэлхийлж, улсаа хөгжүүлэхийн төлөө тэмцэж, эрэл хайгуул хийж бастуршлага хуримтлуулсан түүх, түүхийн материал болон өмнөх үеийн хүмүүсийнбаялаг туршлага мэдээллийг ашиглан БНХАУ-ын Коммунист Намын гишүүдийн сэтгэлзүрх, эрхэм зорилгын талаар тайлбарлан ярьж, “Уг санаагаа үл мартан,Үүрэгхариуцлагаа бат цээжлэх” үндсэн сэдэвт сургалтын үр дүнг үнэхээр сайн болгов.Лекцийн дараа Жао Шү Лүн проффесор тодорхойлохдоо, шинэ эриний Намын гишүүнКоммунист Намын гишүүний сэтгэлийн эрхэм зорилгыг идэхитэй дадлагжуулахын тулддөрвөн арга зүйгээс эхлэнэ: нэгдүгээрт Намын үзэл сурталыг чанд сахиж, Намынгишүүний байр суурийг ямагт санаж байх, хоёрдугаарт сурч, боловсроход дээдзэргээр анхаарах, тасралтгүй ерөнхий мэдлэгийг дээшлүүлэх, гуравдугаарт практикдадлагыг хөгжүүлэх, идэвхитэй үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, дөрөвдүгээрт манлайллыгхамгийн түрүүнд үзүүлж, эерэг сайхан уур амьсгал бий болгохыг хичээнэ. Хорооны даргаин Шэнруй   Жао проффесорын үг хэлэхийгсонсож дуусаад, тодорхойлохдоо энэ удаагийн лекцийн материал баялаг, бүрэндүүрэн, бодитой байж ОУХДХ-ны бүх боловсон хүчинд Намын тухай боловсрол олгосоннэг удаагийн бодитой, өргөн үр өгөөж олгосон, бүх боловсон хүчний бүрэлдэхүүнцаашид үргэлжлүүлэн хичээнгүйлэн суралцахад гүн гүнзгий нөлөөлсөн хурал байжбүрэн дүүрэн сэтгэлд хоногшсон,  ОУХДХ-ныбайгууллагуудад  “Уг санаагаа үлмартан,Үүрэг хариуцлагаа бат цээжлэх” үндсэн сэдэвт сургалтыг бодитоорхэрэгжүүлэх хурал байлаа.  内蒙古贸促会二维码

бидний тухайбусад газартай холбогдохОУХДХ-ны гишүүдийн нэрсийн жагсаалтхолбоо бариххуулийн тодорхойлолтОУБЭХ-ны гишүүн байгууллагын нэрсийн жагсаалт