中文|Монгол|русский|English

Танай зочилж буй хуудас:Нүүр хуудас > Гол мэдээ > Агуулга > ӨӨРТӨӨ ЗАСАХ ОРНЫ ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ХОРОО “УГ САНААГАА ҮЛ МАРТАН,ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГАА БАТ ЦЭЭЖЛЭХ” ҮНДСЭН СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЖ ЯВАГДУУЛАХ ДАЙЧЛАЛТЫН ХУРАЛ ХИЙВ

Гол мэдээ

ӨӨРТӨӨ ЗАСАХ ОРНЫ ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ХОРОО “УГ САНААГАА ҮЛ МАРТАН,ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГАА БАТ ЦЭЭЖЛЭХ” ҮНДСЭН СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЖ ЯВАГДУУЛАХ ДАЙЧЛАЛТЫН ХУРАЛ ХИЙВ

来源:Байгууллагын намын хороо Ү ЗөиньНийтэлсэн цаг:2019-06-21

2019 оны 6 сарын 14 өдрийн үдээсхойш Өөртөө Засах Орны ОУХДХ бүх албаны ажилтан албан хаагчдын их хурлыгзарлаж, Өөртөө Засах Орны ОУХДХ “Уг санаагаа үл мартан,үүрэг хариуцлагаа батцээжлэх” үндсэн сэдэвт сургалт зохион байгуулаж явагдуулах дайчлалтын хуралхийв. Өөртөө Засах Орны ОУХДХ-ны Намын нарийн бичгийн дарга,хорооны дарга ЖинШэнруй хурлыг даргалав, Намын гишүүн, дэд дарга Вэй Хун, дэд байцаагч Ли Жимин нар хуралд оролцов. ӨөртөөЗасах Орны Намын Хорооны үндсэн сэдэвт сургалтын дөрөвдүгээр ээлжийн шалганудирдах багийн дарга Хан Шихуа, дэд дарга Ван Жин, гишүүн Ү Лижүн, Жан Шүэфан,Луан Жуо Шэн, Жан Хуйжүн нар хуралд оролцов. Өөртөө Засах Орны ОУХДХ-ны ажлынбайранд байсан бүх албаны ажилтан албан хаагчид хуралд оролцов.

      Угхурлаар, Жин Шэнхуй дарга “Уг санаагаа үл мартан,үүрэг хариуцлагаа бат цээжлэх”үндсэн сэдэвт сурган хүмүүжлийг зохион байгуулаж дайчлан  гурван үндсэн шаардлага тавив: Нэгт, Улстөрийн байр суурь “Дээгүүр” байж уг сургалтын сэдвийн хөгжлийг сайжруулж,хариуцлагатай хандах. Нэгдүгээрт танин мэдэх ухамсарын “ерөнхий унтраалга”-ийгшийдвэрлэх, гэдэг нь сургалтын сэдвийг үнэн зөвөөр ойлгох шаардлагатай.Хоёрдугаарт туйлдсан мэт мэдрэмжийг эрс шийдэмгий давж гарах, гэдэг нь байнгынсурч мэдэх эрмэлзлээ идэвхтэй хадгалах. Хоёрт, Гол үйл ажиллагаанд “Бодит”,бодит бус, нягт нямбаа бус байдалд “дөрвөн аргачлал”-ын шаардлага тавих.Нэгдүгээрт суралцахад илүү чармайлт гаргах, хоёрдугаарт судалгаа, шинжилгээнийажилд шаргуу ажиллах, гуравдугаарт асуудлыг харахдаа үнэнийг эрэлхийлэх,дөрөвдүгээрт хэрэгжилтийг өөрчлөхдөө зөв цэгийг олж харах. Гуравт, үйлажиллагааны хэрэгжилтийг зохион байгуулахдаа “нягт нарийн” байх, сургалтынөмнөх сэдвээс олж авсан туршлага, үр дүнг хадгалах. Нэгт багийн удирдлагыгсайжруулах, хоёрт ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, гуравт удирдамжийгидэвхийлэн хүлээн авах, дөрөвт асуудлыг давж гарахыг голчлон үзэх.

ӨӨРТӨӨ ЗАСАХ ОРНЫ ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ХОРОО “УГ САНААГАА ҮЛ МАРТАН,ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГАА БАТ ЦЭЭЖЛЭХ” ҮНДСЭН СЭДЭВТ СУРГАЛТ  ЗОХИОН БАЙГУУЛАЖ ЯВАГДУУЛАХ ДАЙЧЛАЛТЫН ХУРАЛ ХИЙВ

ХанШихуа багийн дарга тэргүүлэн хэлсэн үгэндээ тодотгон хэлэхдээ, ОУХДХ нь ШиЖиньпин даргын Шинэ орчин цагийн Хятадын онцлог нийгмийн үзлийг гүн гүнзгийсудалж, хэрэгжүүлэх, өөрсдийн ажлын онцлогтой холбох, Хятадын Намын Төв Хорооболон Өөртөө Засах Орны Намын Хорооны хэрэгжүүлж буй сургалтын сэдвийн дэвшүүлжбуй шаардлагыг үнэн зөвөөр үргэлжлүүлэх, “Уг санаагаа хадгалах, үүрэгхариуцлагаа үүрэх, алдаа зөрүүг олох, хэрэгжүүлэлтийг барих” гэсэн зарчмыншаардлагыг сайн баримтлах, “сургалтын судалгаагаар үр дүнд хүрэх, бодлогынзохион байгуулалтаар итгэл үнэмшил олж авах, шинэчлэлийг зориглон хийх, ардиргэдэд үйлчлэхийн тулд асуудлыг шийдэх, цэвэр, шударгаар үнэлгээ өгөх” гэсэнүндсэн зорилтыг сайн хэрэгжүүлэх, сургалтын сэдвийн төсөл бүрийн агуулгыг нягт,нарийн хэрэгжүүлэх, сургалтын сэдвийг сайн суралцах, судалгаа, шинжилгээ хийх,тулгарсан асуудал, хэрэгжилтийг өөрчлөх дөрвөн төслийн гол үүргийн хэрэгжилт ньсургалтын сэдэв болон ажлын бүхий л үйл явц бөгөөд сургалтын цөм хэсэг, бодит ажилдээр хэрэгжүүлэх шаардлагатай, Намаас зохион байгуулсан сургалтын ажлыгтүшиглэж, шат шатандаа хэрэгжүүлэх үүрэгтэй, сахилга батыг сайжруулах, сахилгабат болон бодит хэрэгжилтийг чандлан баримталж үндсэн сэдэвт сургалтын үр дүнгзайлшгүй гаргана.


内蒙古贸促会二维码

бидний тухайбусад газартай холбогдохОУХДХ-ны гишүүдийн нэрсийн жагсаалтхолбоо бариххуулийн тодорхойлолтОУБЭХ-ны гишүүн байгууллагын нэрсийн жагсаалт